Kadry

  • PROWADZENIE TECZEK AKT OSOBOWYCH

  • SPORZĄDZANIE UMÓW O PRACĘ, ZLECENIE, DZIEŁO, ROZWIĄZYWANIE UMÓW

  • DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY

  • MONITOROWANIE I KONTROLA TERMINÓW SZKOLEŃ, BADAŃ LEKARSKICH ITP.

  • NADZÓR LIST OBECNOŚCI

  • PODANIA O PRACĘ - WERYFIKACJA, REKRUTACJA, ODPOWIADANIE

  • REPREZENTOWANIE KLIENTA PODCZAS KOTROLI UPRAWIONYCH ORGANÓW: PIP, PIS, ZUS

  • INNE, USTALONE INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM