BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM więcej...
  • SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE więcej...
  • UDZIAŁ W POSTĘPOWANIACH POWYPADKOWYCH więcej...
  • OCENA I DOKUMENTACJA RYZYKA ZAWODOWEGO więcej...
  • UDZIAŁ W PRZEGLĄDACH I KONTROLACH MASZYN POD KĄTEM MINIMALNYCH WYMAGAŃ więcej...
  • ANALIZA - AUDYT - DORADZTWO
  • OPRACOWANIE STANOWISKOWYCH INSTRUKCJI BHP
  • INNE WYNIKAJĄCE Z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 19 poz. 704)